O PROGRAMU

Děti milují písek. Je to úžasný materiál, který stimuluje naše smysly. Kontakt s ním navozuje dětem pocity uvolnění, klidu a relaxace.

Děti mají k dispozici přes 80 různých pomůcek pro práci s pískem. K dispozici je písek velmi jemný, hrubší a tekutý kinetický písek.

Polovina každé lekce je určena samostatné práci dítěte s písečnými pomůckami/hračkami, které si samo volí, vybírá a střídá podle své potřeby. V rámci druhé poloviny probíhá pod vedením lektorky společný program, kde se děti učí říkanky, zpívají písničky a baví se ve společných aktivitách s rodičem a ostatními dětmi.  

Hra a učení

Děti nerozlišují mezi hrou a učením. Vše co je zajímavé, zkoumají, pozorují a objevují. Neřeší, jestli si zrovna hrají nebo se učí. Děti mají v rámci programu množství pomůcek a hraček, které ve spojení s pískem dětem umožňují dělat úžasné objevy. 

Pomůcky a hračky

Pomůcky v centru jsou koncipovány z různých oblastí našeho života. Pomůcky praktického života jsou nástroje, s nimiž my jako dospělí běžně pracujeme a ani nás nenapadne, jaké možnosti skrývají a kolik nadšení vytváří v našich dětech. 

Pomůcky na podporu učení zahrnují prvky z češtiny, matematiky a dalších budoucích předmětů ve školkách a školách.

Pomůcky pro psychomotorický vývoj  aktivují nervová centra a stimulují nervová zakončení. Vylepšuje se s nimi koordinace ruka-oko. Vyvažuje se dominance pravé ruky. Pomocí různých stimulačních pomůcek trénujeme citlivost, rovnováhu a koordinaci těla, čímž zapojujeme důležité hluboké stabilizační svalstvo kolem páteře. 

Relaxace

Písek sám o sobě je materiál, který stimuluje naše smysly. Kontakt s ním, navozuje pocity uvolnění a klidu. Kontakt s pískem aktivuje pravou hemisféru, kde je uložena tvořivost, fantazie a vnímání. Především školáčci, na které je kladen nástupem do školy velký tlak, nemají dostatek časového prostoru pro relaxaci ve hře. Přitom právě oni ji velmi potřebují.

Motorika ruky

Díky pomůckám a hračkám, které jsou pro děti v rámci programu nachystány, děti zapojují a trénují hrubou i jemnou motoriku ruky. To je důležité u malinkých dětí pro jejich fyzické prožívání. U školních dětí je motorika ruky důležitá ve škole při psaní, kreslení a dalších aktivitách.


Programy jsou přizpůsobeny vždy věku a potřebám dítěte.